Nya La Cordier-webbplatsen och webbshoppen.

Välkommen till den nya La Cordier-webbplatsen och webbshoppen.

För våra Webshop-kontoinnehavare, välj det glömda lösenordet på inloggningssidan och ange din e-postadress.

Du kommer då att få en länk för att återställa den till ett lösenord du väljer.

För våra innehavare av företagskonton, kontakta oss via kontaktsidan för ett nytt lösenord eller hjälp med inloggning.

Tack.

Välkommen till La Cordier - Framtidens HÅRVÅRD!

Vi på La Cor­di­er Häl­sar GAM­LA och NYA KUN­DER VÄL­KOM­NA TILL vår nya WEBB­S­ITE.

La Cor­di­er är ett fa­mil­je­fö­re­tag som har ett hel­hets­per­spek­tiv på män­ni­skan, na­tur och hår­vård. Vi er­bju­der en eko­lo­gisk svensk - till­ver­kad hår­vårdse­rie med brett sor­ti­ment. Helt ut­an ke­mi­ka­li­er och Pa­ra­be­ner.

För Ing­er Cor­di­er, na­tur­fri­sör är det nu­me­ra själv­klart val att ar­be­ta med ört­fär­ger och na­tur­li­ga pro­duk­ter. Ef­ter 35 år som fri­sör vill hon gö­ra en in­sats för mil­jön.

Vins­ter­na är fle­ra.
Ett fris­ka­re, vack­ra­re och glän­san­de hår, fris­ka­re hår­bot­ten.  Re­na­re pro­duk­ter i hem­met för kun­der­na. Re­na­re vat­ten i na­tu­ren.

La Cor­di­er in­ne­har he­la pro­duk­tions­ked­jan in­om hår­vård. Ut­ö­ver vå­ra pro­duk­ter er­bju­der La Cor­di­er även vi­da­re-​ ut­bild­ning till eko-frisör som utförs i Östersund. Vi gör det möj­ligt för fler att le­va med gott sam­ve­te - helt en­kelt mer ren­hå­rigt!

 

   
Share On Social Media:
Add to Facebook Tweet This

publicerad  September 4th, 2020